obsługa kadrowo-płacowa firm

  • ocena, doskonalenie i rozwój kadr
  • przygotowanie umów o pracę
  • zarządzanie procesem zatrudniania pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń
  • kontrola nad czasem pracy pracowników
  • statystyki GUS i innych instytucji publicznych
  • przygotowanie zindywidualizowanych zestawień informacyjnych w zakresie kadr i płac na życzenie naszych Klientów

doradztwo w zakresie prawa pracy

  • informacje o obowiązujących przepisach z zakresu prawa pracy