• dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa, wysoka dostępność komunikacyjna regionu, bliskość Pragi, Berlina i Warszawy
  • nowoczesna struktura gospodarki, duża liczba firm z udziałem kapitału zagranicznego
  • wysoki poziom aktywności gospodarczej i społecznej
  • rozwinięta infrastruktura techniczna
  • wysoki poziom kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu przy relatywnie niskich kosztach pracy
  • duży potencjał edukacyjny, naukowy i kulturalny (Wrocław – trzeci w Polsce ośrodek naukowo-akademicki), duża liczba studentów
  • znaczne możliwości inwestowania na terenach specjalnych stref ekonomicznych
  • liczne instytucje wspierania biznesu, stwarzające przyjazny inwestorom klimat i zachęcające do podejmowania inicjatyw gospodarczych
  • dynamicznie rozwijająca się gospodarka, nastawiona na europejską współpracę