Od kwietnia 2011 roku do marca 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, realizowaliśmy projekt pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w spółce „BGC Group Sp. z o.o.” Spółka komandytowa”.

Realizacja projektu umożliwiła nam wejście na nowe rynki i pozwoliła wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy na rynkach zagranicznych, a tym samym przyczyniła się do zwiększenia udziału sprzedaży usług za granicą w ogólnej sprzedaży usług Bosetti Global Consulting.

Informacji dotyczących zrealizowanego projektu udziela Barbara Chaczko.

Kontakt:
tel.: +48 71 338 65 30  |  fax: +48 71 338 65 65  |  e-mail: barbara.chaczko@bosetti.pl

POIG – www.poig.gov.pl
UE – www.europa.eu