Mamy na swoim koncie obsługę licznych projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych i badawczo – rozwojowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach których wykonane zostały wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami, biznesplany, analizy, studia wykonalności, plany rozwoju eksportu.

Specjalizujemy się w takich programach operacyjnych, jak PO Inteligentny Rozwój, Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Wielu naszych Klientów współpracuje z nami na zasadach umów długoterminowych, co niewątpliwie jest dowodem na wysoką jakość świadczonych przez nas usług i rzetelność w wykonywaniu zleceń.

Naszym priorytetem jest osiąganie najwyższej jakości usług oraz opieka nad realizowanymi projektami od etapu planowania do ich zakończenia i rozliczenia. Kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu dotacji unijnych obejmuje:

doradztwo w zakresie dotacji unijnych i realizacji projektów

 • identyfikacja potrzeb inwestycyjnych klienta
 • dobór odpowiednich źródeł dofinansowania
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami (wniosek, studium wykonalności, prognozy finansowe, biznes plany, badania rynkowe, opinie o innowacyjności)
 • pomoc w pozyskaniu kredytu na pokrycie tzw. wkładu własnego
 • doradztwo podczas realizacji inwestycji celem właściwego jej rozliczenia rzeczowego i finansowego
 • pomoc w przeprowadzeniu procedur administracyjnych i rozliczenie dotacji
 • audyt projektu
 • zarządzanie strategiczne projektem

pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na realizację inwestycji planowanych przez naszych Klientów

 • specjalizujemy się w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

badania i analizy ekonomiczne i finansowe

 • biznesplan
 • studium wykonalności
 • analizy rynku
 • przygotowanie planów rozwoju eksportu