doradztwo inwestycyjne

 • planowanie strategiczne i organizacyjne
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie zmianami

doradztwo finansowe

 • poszukiwanie dla naszych Klientów optymalnych źródeł finansowania inwestycji
 • obsługa procedur kredytowych i leasingowych
 • pośrednictwo w kontaktach z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi

inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI)

 • procedury uzyskania decyzji o wsparciu w ramach PSI
 • pomoc w czasie procesu inwestycyjnego
 • informacje o otoczeniu prawno – gospodarczym
 • pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji oraz organizacja wizyt na miejscu
 • identyfikacja dostawców oraz kontrahentów (podczas procesu inwestycyjnego)
 • ułatwianie kontaktów z centralnymi oraz lokalnymi władzami

reprezentacja podatkowa

 • Fabrizio Bosetti osobiście reprezentuje Klienta jako Pełnomocnik lub Prokurent. W zależności od umowy występuje w imieniu i na rzecz Klienta przed organami podatkowymi, organami kontroli podatkowej, organami celnymi, urzędem statystycznym oraz innymi organami administracji publicznej, podpisując deklaracje podatkowe, deklaracje aktualizacyjne, zgłoszenia identyfikacyjne i aktualizacyjne, oraz odwołania, pisma, wnioski i wszelkie inne dokumenty konieczne do właściwej reprezentacji firmy.

wsparcie zagranicznych firm wchodzących na rynek polski

 • poszukiwanie terenów inwestycyjnych zgodnie z profilem działalności naszych Klientów
 • rejestracja firmy
 • poszukiwanie partnerów biznesowych
 • sprawdzanie wiarygodności partnerów zagranicznych
 • obsługa kadrowo-płacowa, księgowa, prawna i podatkowa
 • proces rekrutacji personelu dla naszych Klientów
 • analizy procedur administracyjnych u naszych Klientów i wdrażanie projektów  poprawiających efektywność procesów wewnętrznych w firmie